Shri SatyaNarayana High School, Perla

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯ ತರಕಾರಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ…..

Leave a comment

ಪೆರ್ಲದ ಕೃಷಿ ಭವನದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾದ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಕ್ಷತಾ(10ನೇತರಗತಿ) ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಗೌರಿ.ಟಿ(7ತರಗತಿ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯ  ತರಕಾರಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ತರಕಾರಿಬೇಜಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವುದು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯ Nature Club ವಹಿಸಿತ್ತು.

Advertisements

Author: S N High School,Perla

An Educational Institution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s