Shri SatyaNarayana High School, Perla

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Leave a comment

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಪೆರ್ಲ,ಕಾಸರಗೋಡು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ

ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಿನಾಂಕ:19-10-2012

ಸಮಯ:ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 10-00

ಉಪಸ್ಥಿತಿ:ಎಚ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ್ಥಳ     :  ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಪೆರ್ಲ,ಕಾಸರಗೋಡು

ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ.

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್.ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ,ಮೆನೇಜರ್  ,                                        ಶ್ರೀಬಿ.ಜಿ.ರಾಮ ಭಟ್ ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಪೆರ್ಲ,ಕಾಸರಗೋಡು,            ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕಸಂಘ,ಪೆರ್ಲ

    ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ,ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ,ಅಧ್ಯಾಪಕ-ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೃಂದ

Advertisements

Author: S N High School,Perla

An Educational Institution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s