Shri SatyaNarayana High School, Perla

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ತೈಲಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ-

Leave a comment

a

4-2-2013ರಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ತೈಲಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗಿತು.ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಪನಿದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಗ್ಗಿತ್ತಾಯ ಅವರು ತೈಲಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು.

b

Advertisements

Author: S N High School,Perla

An Educational Institution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s